Description

 

See: positive action; positive measures.

Additional notes and information

Bendroje kalboje šis terminas dažnai naudojamas norint paminėti teigiamas priemones ar teigiamus veiksmus. Tačiau svarbu pabrėžti, kad techniškai terminas „teigiama diskriminacija“ neturi prasmės. Pagal dabartinę bendrą praktiką, vartojant sąvoką „diskriminacija“ įvardyjami „savavališki“, „neteisingi“ arba „neteisėti skirtumai“, todėl sąvoka „teigiama diskriminacija“ tampa prieštaringa: arba skirtumas yra pagrįstas ir teisėtas (nes nėra savavališkas) ir todėl negali būti vadinamas „diskriminacija“, arba nagrinėjamas skirtumas yra nepagrįstas arba neteisėtas (nes yra savavališkas) ir neturėtų būti pažymėtas kaip „teigiamas“. Vartotini terminai yra teigiami veiksmai, teigiamos priemonės ir teigiamo poveikio priemonės.