Description

U svakodnevnom govoru ovaj termin se često koristi za označavanje pozitivnih mjera ili pozitivnih akcija. Međutim, važno je naglasiti da „pozitivna diskriminacija” tehnički nema smisla.

Additional notes and information

U skladu sa sadašnjom općom praksom korištenja izraza „diskriminacija” isključivo za označavanje „proizvoljnih”, „nepravednih” ili „nelegitimnih razlika”, izraz „pozitivna diskriminacija” predstavlja kontradikciju u korištenju termina: ili je predmetna razlika opravdana i legitimna (jer nije proizvoljna) i stoga se ne može nazvati „diskriminacijom”, ili je predmetna razlika neopravdana ili nelegitimna (jer je proizvoljna) i ne bi je trebalo označavati kao „pozitivna”. Stoga su poželjni izrazi pozitivna akcija, pozitivne mjere i afirmativne mjere.