Description

kategorija amministrattiva u statistika ġdida lil hinn mill-oppożizzjoni binarja ta’ mara/raġel jew femminil/maskil

Additional notes and information

Teorija stramba u movimenti ċivili - iffukati fuq identità ta' ġeneru alternattiv jew transġeneru/transsesswali, prassi tradizzjonali u għarfien 'tat-tielet' ġeneru.- flimkien taw bidu għal kategorija ġdida. Din ġiet introdotta fi New Zealand u fil-Ġermanja (bħala ġeneru 'indeterminat/mhux speċifikat) u fl-Indja, fil-Bangladesh u l-Pakistan jew bħala kategorija ta' ġeneru 'ieħor', jew 'it-tielet ġeneru'.