Description

Квир теорија и грађански покрети - усредсређени на алтернативни пол или трансродни/транссексуални идентитет, традиционалне праксе и знање о „трећемˮ роду - заједно су покренули нову административну и статистичку категорију, изван бинарне опозиције жене/мушкарца (или женски/мушки пол). Видети такође: „други родˮ

Additional notes and information

Уведен је на Новом Зеланду и у Немачкој (као „неодређени/неспецификованиˮ пол), а у Индији, Бангладешу и Пакистану било као полна категорија „другиˮ, било као „трећи родˮ.