Description

U okviru queer teorije i građanskih pokreta – usredsređenih na alternativni spol ili transrodni/transeksualni identitet, tradicionalne prakse i znanje o „trećem” rodu – pokrenuta je nova administrativna i statistička kategorija, izvan binarne opozicije žena/muškarac (ili ženski/muški spol).

Additional notes and information

Uvedena je na Novom Zelandu i u Njemačkoj (kao „neodređeni/nespecifikovani” spol), a u Indiji, Bangladešu i Pakistanu bilo kao spolna kategorija „drugi”, bilo kao „treći rod”.