Description

Нова административна и статистическа категория отвъд двойната опозиция жена/мъж или женски/мъжки.

Additional notes and information

Куиър теорията и гражданските движения, акцентиращи върху половата и трансджендър/транссексуалната идентичност, традиционните практики и знания за „третия пол“ са довели до създаването на нова категория. Тя е въведена в Нова Зеландия и Германия (като „неопределен/неуточнен“ пол) и в Индия, Бангладеш и Пакистан или като категорията за „друг“ пол или като „трети“ пол.