Description

kategori e re administrative dhe statistikore përtej kundërshtimit binar të gruas / burrit ose femrës / mashkullit

Additional notes and information

Teoria Queer dhe lëvizjet civile - të përqendruara në gjininë alternative ose identitetin transgjinor / transseksual, praktikat tradicionale dhe njohuritë për gjininë 'e tretë' - së bashku filluan një kategori të re. Është prezantuar në Zelandën e Re dhe Gjermani (si gjini ‘e papërcaktuar / e paspecifikuar’), në Indi, Bangladesh dhe Pakistan si kategoria gjinore e ‘tjetrit’, ose 'gjinia e tretë ’.