Description

kvinnlig arbetstagare med en förhöjd risk att vara utsatt för multipel diskriminering på grundval av kön och genus, ålder och andra egenskaper såsom etnicitet

Additional notes and information

Då kvinnor blir äldre blir åldersbaserad diskriminering ett allt större hinder och multipel diskriminering minskar deras chanser till arbete eller arbetsvillkor strukturellt sett (t.ex.en övergång till skift- eller deltidsarbete, informellt arbete eller eget företagande). Dessa omständigheter innebär sämre arbetsvillkor och otillräckliga inkomster, vilket leder till att pension blir ett osäkert eller ogenomförbart val.