Description

lönenivå som fastställs genom lag eller avtal och som utgör den lägsta möjliga ersättning en arbetsgivare får betala ut