Description

een wettelijk of bij cao vastgesteld loonniveau waaronder een werkgever niemand mag betalen