Description

Välismaalane, kes kolis või soovib kolida ühest riigist (sageli, kuid mitte alati tema päritolumaa) teise ja kelle asumine uues riigis võib olla ebaseaduslik või seaduslik

Additional notes and information

Lisaks ei pruugi ränne (või selle püüe) olla vabatahtlik, sest mõnikord on naine riiki toodud sunni, sobimatu surve või pettusega, et teda tulevikus ära kasutada. Teisalt võib naise vajadus sihtriiki liikuda olla tingitud majanduslikest või loodusõnnetustest või keskkonnakatastroofidest.