Description

niet-onderdaan die is verhuisd of ernaar streeft te verhuizen naar een land vanuit een ander land − vaak, maar niet noodzakelijk het land waarvan zij de nationaliteit bezit − en wiens aanwezigheid in het eerste land (mogelijk) niet wettig of regelmatig is

Additional notes and information

Voorts is de verhuizing (of poging tot verhuizing) niet altijd vrijwillig, omdat de vrouw in kwestie soms onder geweld, onrechtmatige druk of misleiding naar het land is gebracht met het oog op haar toekomstige uitbuiting, en in andere gevallen kan de drang tot verhuizen het resultaat zijn van economische of natuurrampen, of van milieurampen.