Description

høring, der bidrager til at gøre EU-lovgivningen og politikkerne gennemsigtige, målrettede og sammenhængende

Additional notes and information

Høringer - sammen med konsekvensanalyser, evalueringer og ekspertise - er et centralt redskab til gennemsigtig og informeret politisk beslutningstagning. De bidrager til at sikre, at beslutninger respekterer proportionalitetsprincippet og subsidiaritetsprincippet, og at de er baseret på beviser og erfaringer og synspunkter hos de, der berøres af politikkerne og er involveret i deres gennemførelse. Interessenter omfatter kønseksperter, kvindeorganisationer, andre civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter. Høring af interessenter er en del af den interessentorienterede tilgang til at integrere kønsaspektet. Et tæt samarbejde med alle politiske interessenter er afgørende i hele politikperioden for at tage hensyn til de forskellige målgruppers bekymringer, forventninger og synspunkter. Det anbefales, at muligheder og strukturer for involvering og høring af interessenter forankres i politiske processer.