Description

Консултације са заинтересованим странама помажу да законодавство и креирање политика (ЕУ) буду транспарентни, добро циљани и кохерентни. Консултације - заједно са проценама и одређивањем утицаја и стручности - кључни су алат за транспарентно и информисано креирање политика. Они помажу да се осигура да се одлуке доносе у складу са принципима пропорционалности и супсидијарности и да се заснивају на доказима и искуствима и ставовима оних на које политике утичу и који су укључени у њихову примену. Актери укључују родне стручњаке, женске организације, друге организације цивилног друштва и социјалне партнере. Видети такође: консултативне и партиципативне технике и алати

Additional notes and information

Консултације са заинтересованим странама део су партиципативног приступа увођењу родне равноправности. Блиска веза са свим заинтересованим странама од суштинског је значаја током читавог циклуса политике да би се узеле у обзир бриге, очекивања и ставови различитих циљних група. Препоручује се да се могућности и структуре за укључивање заинтересованих страна и консултације укључене у процесе политике.