Description

Konsultatsioon, mis aitab teha Euroopa Liidu seaduseid ja poliitikakujundamist läbipaistvaks, sihipäraseks ja ladusaks

Additional notes and information

Koos mõjuanalüüsi, hindamiste ja ekspertiisidega on konsultatsioonid väga oluline tööriist, mis aitab saavutada läbipaistvat ja teadvat poliitikakujundamist. Need aitavad tagada, et otsused tehakse proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid järgides ning et need põhinevad tõenditel ning nende kogemustel ja vaadetel, keda poliitikameede mõjutab ja kes selle rakendamises osalevad. Sidusrühmade hulgas on näiteks soolise võrdõiguslikkuse eksperdid, naisorganisatsioonid, muud vabaühendused ja sotsiaalpartnerid. Sidusrühmadega konsulteerimine on osa soolõime osalemisel põhinevast lähenemisest. Lähedane koostöö sidusrühmadega kogu poliitikameetme tsükli ajal on oluline, et oleks võimalik teada saada eri sihtrühmade muresid, ootuseid ja vaateid.