Description

Заштићена веза која омогућава учење и експериментисање, као и да лични потенцијал и нове вештине цветају кроз процес у којем једна особа, ментор, подржава каријеру и развој друге особе, под менторством, изван нормалног односа надређени-подређени.

Additional notes and information

Менторство се све више користи за подршку личном или професионалном развоју жена.