Description

chránený vzťah, ktorý vytvára priestor pre vzdelávanie a experimentovanie a rozvoj nových zručností a osobného potenciálu prostredníctvom procesu, v rámci ktorého jedna osoba, t. j. mentor alebo mentorka, podporuje kariéru a rozvoj druhej osoby, t. j. mentorovaného alebo mentorovanej, mimo obvyklého vzťahu nadriadeného a podriadeného

Additional notes and information

Mentorstvo sa čoraz viac využíva na podporu osobného alebo profesionálneho rozvoja žien.