Description

zaščitniški odnos, ki omogoča učenje in eksperimentiranje ter razcvet osebnega potenciala in novih spretnosti v procesu, v katerem ena oseba, mentor, podpira poklicno pot in razvoj druge osebe, mentoriranca_ke zunaj običajnega razmerja nadrejenosti in podrejenosti

Additional notes and information

Mentorstvo se vse bolj uporablja v podporo osebnemu ali strokovnemu razvoju žensk.