Description

védett viszonyrendszer, amely lehetővé teszi a tanulást és a kísérletezést, valamint a személyes potenciál és új készségek kibontakozását egy olyan folyamat révén, amelyben egy személy, a mentor a rendes alá-fölérendeltségi viszonyon kívül támogatja egy másik, a mentorált előmenetelét és fejlődését

Additional notes and information

A mentorálást egyre gyakrabban alkalmazzák a nők személyes vagy szakmai fejlődésének támogatásához.