Description

et beskyttet forhold, som giver mulighed for indlæring og eksperimenteren, og hvori der kan udvikles personligt potentiale og nye færdigheder ved hjælp af en proces, hvor én person (mentoren) støtter en anden person i dennes faglige og personlige udvikling på en måde, som går ud over det sædvanlige forhold med en overordnet og en underordnet

Additional notes and information

Mentorordninger anvendes i stadig større udstrækning til at fremme kvinders personlige eller faglige udvikling.