Description

заштитена врска што овозможува да дојде до учење и експериментирање, и да процветаат личниот потенцијал и новите вештини преку процес во кој едно лице, менторот/меторката, ги поддржува кариерата и развојот на лицето што е под менторство, надвор од нормалната врска на надредено и подредено лице.

Additional notes and information

Менторството сѐ повеќе се користи за да се поддржи личниот или професионалниот развој на жените.