Description

Покровителство, което се осъществява извън традиционните йерархични отношения между началник и подчинен, чрез процес на учене и експериментиране, при което се постига развитие на личния потенциал и се придобиват нови умения, като наставникът, подпомага кариерата и развитието на наставлявания.

Additional notes and information

Наставничеството се използва все повече в подкрепа на личностното и професионално развитие на жените.