Description

Заштићена веза која омогућава учење и експериментисање, као и то да лични потенцијал и нове вјештине цвјетају кроз процес у којем једна особа, менторица или ментор, подржава каријеру и развој друге особе, под менторством, изван нормалног односа надређени-подређени. Менторство се све више користи за подршку личном или професионалном развоју жена.