Description

tryggad relation som möjliggör lärande och experimentering och där personlig potential och nya färdigheter kan utvecklas genom en process där en person, en mentor, stödjer en annan persons, adeptens, karriär och utveckling utöver den vanliga relationen mellan överordnad och underordnad

Additional notes and information

Mentorskap används i allt större utsträckning för att stödja personlig och professionell utveckling hos kvinnor.