Description

безбеден и делотворен нехируршки метод на прекинување на рана бременост со примена на соодветни лекарства што се земаат орално или преку инјекции.