Description

Medicinski abortus je sigurna i efikasna nehirurška metoda prekida trudnoće u ranom stadiju upotrebom određenih lijekova koji se uzimaju oralno ili putem injekcija.