Description

Безопасен и ефективен нехирургически метод за прекратяване на ранна бременност, посредством определени медикаменти, приемани орално или чрез инжекции.