Description

bezpečný a účinný nechirurgický spôsob ukončenia skorého tehotenstva s použitím niektorých liekov užívaných perorálne alebo injekčne