Description

migracija unutar država ili prekogranična migracija zbog sklapanja braka

Additional notes and information

Trend koji je postao sve češći zbog globalizacije, povećane mobilnosti i velikog broja radnih migranata u zemljama domaćinima. Migracija povezana s obitelji uključuje bračne migracije druge i kasnijih generacija koje dovode svoje partnere iz domovine u zemlju domaćina, međunarodne brakove između državljana i nedržavljana kao posljedica turizma, obrazovnih, poslovnih i profesionalnih aktivnosti te konačno, preseljenja čitavih obitelji. Ovaj oblik migracije povezan je s različitim vrstama problema od različitog stadija razvoja unutar zemlje i između zemalja, prezastupljenosti migrantkinja zbog braka, gospodarske i društvene mobilnosti, dogovorenih brakova i sve većeg broja nevjesta preko interneta i internetskih kataloga, imigracijske politike, integracije i identiteta, do pojave novih građana u zemljama primateljicama migranata. Migrantkinje zbog braka u velikoj su opasnosti od specifičnih oblika rodnog nasilja (psihičkog ili fizičkog nasilja u kućanstvu, prisilnih brakova, iskorištavanja za kućanske poslove, i sl.), pri čemu im pristup zaštiti i uslugama podrške može biti ograničen.