Description

migrație în interiorul unei țări sau între țări datoriă căsătoriei.

Additional notes and information

Tendință care s-a accentuat odată cu globalizarea, mobilitatea crescândă și numărul mare de lucrători migranți în ţări gazdă. Migrația pe motive familiale include și migrația pentru căsătorie a celei de-a doua generații și a generațiilor următoare care aduc în țara gazdă parteneri din țara de origine; căsătorii internaționale între cetățeni și non-cetățeni proveniţi prin turism, educaţie, activități profesionale; prin mutarea de familii întregi. În cadrul acestei forme de migrație există multe tipuri de probleme: niveluri inegale de dezvoltare în cadrul țărilor și între țări; preponderenţa femeilor migrante pentru căsătorie; mobilitatea economică și socială; căsătorii aranjate și din ce în ce mai multe oferte de mirese pe internet sau e-mail; politici de imigrare, integrarea și identitatea precum şi apariția de noi cetățeni în țările care primesc migranți. Femeile migrante cu scopul căsătoriei sunt expuse unui risc mai mare de forme specifice de violență de gen (violență domestică fizică sau psihologică, căsătorii forțate, exploatare în muncă casnică etc.) și pot avea un acces limitat la servicii de protecție și asistență.