Description

migrācija vienas vai vairāku valstu robežās laulības dēļ

Additional notes and information

Šī tendence ir kļuvusi izplatītāka līdz ar globalizāciju, lielāku mobilitāti un migrējošā darbaspēka lielo apmēru uzņēmējvalsts sabiedrībās. Ar ģimeni saistīta migrācija ietver otrās paaudzes un turpmāko paaudžu laulību migrāciju, kuras uzņēmējvalstī ierodas ar saviem partneriem no dzimtenes, starptautiskas pilsoņu un nepilsoņu laulības, ko veicina tūrisms, izglītība, uzņēmējdarbība un profesionālas darbības, un visas ģimenes pārcelšanos. Pastāv dažādu veidu problēmas šāda veida migrācijā, kas ir robežās no nevienlīdzīgiem attīstības līmeņiem valsts iekšienē un starp dažādām valstīm, sieviešu laulības migranšu pārsvars, ekonomiskā un sociālā mobilitāte, norunātās laulības un pieaugošs skaits interneta un “kataloga līgavu”, imigrācijas politikas, integrācija un identitāte un jaunu pilsoņu veidošanās migrantu uzņēmējvalstīs. Sievietēm laulību migrantēm pastāv liels risks, ka tās tiks pakļautas īpašām dzimumvardarbības formām (psiholoģiska vai fiziska vardarbība mājsaimniecībā, piespiedu laulība, izmantošana mājsaimniecības darbos utt.), un viņām var būt ierobežota piekļuve aizsardzības un atbalsta pakalpojumiem.