Description

migracija šalies viduje arba už jos ribų dėl santuokos sudarymo

Additional notes and information

Tendencija, kuri tapo labiau paplitusi dėl globalizacijos, išaugusio mobilumo ir didelio darbo migrantų skaičiaus juos priimančiose visuomenėse. Su šeima susijusi migracija apima antrosios ir paskesnių, partnerius iš tėvynės į priimančiąją šalį atsivežančių kartų santuokas dėl migracijos, tarptautines dėl turizmo, švietimo, verslo ir profesinės veiklos atsirandančias santuokas, kurias sudaro piliečiai ir nepiliečiai, ir galiausiai visų šeimų judėjimą. Su šia migracijos forma yra susiję įvairūs klausimai, kaip antai, išsivystymo netolygumai šalies viduje, išsivystymo skirtumai tarp šalių; moterų dominavimas tarp migrantų dėl santuokos, ekonominis ir socialinis mobilumas, sutartos santuokos, didėjantis internetu ir paštu užsakomų nuotakų skaičius, imigracijos politika, integracija ir tapatybė, taip pat naujų piliečių atsiradimas migrantus priimančiose šalyse. Santuokos migrantės labai rizikuoja patirti specifinių formų smurtą prieš moteris (psichologinį arba fizinį smurtą šeimoje, priverstinę santuoką, išnaudojimą atliekant darbą namuose), ir gali turėti ribotas galimybes naudotis apsaugos ir paramos paslaugomis.