Description

Migracija unutar zemlje ili van granica zarad braka, trend koji je postao zastupljeniji usljed globalizacije, povećane mobilnosti i velikog broja migracija zarad rada u zemljama domaćinima.

Additional notes and information

Migracije zbog porodice uključuju bračne migracije druge i narednih generacija koje u zemlju domaćina dovode partnere iz svoje domovine, međunarodne brakove državljana i nedržavljana koji su nastali usljed turizma, obrazovanja, poslovnih i profesionalnih aktivnosti, i na kraju preseljenja čitavih porodica. Postoje različita pitanja u okviru ovog oblika migracije, u rasponu od nejednakog nivoa razvoja unutar zemalja i među njima; prezastupljenost žena migrantica zbog ostvarivanja braka; ekonomska i socijalna mobilnost; dogovoreni brakovi i sve veći broj mladih koje se naručuju putem interneta i pošte; imigracione politike, integracija i identitet; i pojava novih građana u zemljama koje primaju migrante. Bračne migrantice su žene koje su u velikom riziku da budu izložene određenim oblicima rodno zasnovanog nasilja (psihološko ili fizičko nasilje u porodici, prisilni brakovi, rad u porodici, itd.) i mogu imati ograničen pristup uslugama zaštite i podrške.