Description

migration inom länder eller över gränser på grund av äktenskap

Additional notes and information

Trend som har blivit vanligare till följd av globalisering, ökad rörlighet och stora antal migrerande arbetstagare till olika värdsamhällen. Familjerelaterad migration inbegriper andra generationens och följande generationers äktenskapsmigration där de för med sig partner från sitt hemland till värdlandet, internationella äktenskap mellan medborgare och icke-medborgare till följd av turism, utbildning, företagsverksamhet och yrkesverksamhet och slutligen flytt av hela familjer.
Det finns olika problematiker inom denna form av migration, allt ifrån ojämna utvecklingsnivåer inom och mellan länder, övervikten av kvinnliga äktenskapsmigranter, ekonomisk och social rörlighet, arrangerade äktenskap och det ökande antalet postorderfruar och fruar genom nätet, immigrationspolitik, integration och identitet samt uppkomsten av nya medborgare i länder som tar emot migranter.
Kvinnliga äktenskapsmigranter riskerar i hög grad att utsättas för särskilda former av könsrelaterad våld (psykologiskt eller fysiskt våld i hemmet, tvångsäktenskap, utnyttjande för hushållsarbete osv.) och kan ha begränsad tillgång till skydd och stödtjänster.