Description

Avioliitosta johtuva muuttoliike maan sisällä tai rajojen yli

Additional notes and information

Tämä suuntaus on yleistynyt globalisaation, liikkuvuuden lisääntymisen ja vastaanottavissa maissa olevien monien siirtotyöläisten vuoksi. Perheeseen liittyvä muuttoliike sisältää sellaisten ihmisten toisen ja sitä seuraavien sukupolvien avioliittoon perustuvan muuttoliikkeen, jotka tuovat kumppaneita kotimaastaan vastaanottavaan maahan, matkailusta, opiskelusta, liiketoiminnasta ja työstä johtuvat kansalaisten ja muiden kuin kansalaisten avioliitot ja lopuksi koko perheiden siirtymisen. Tällaiseen muuttoliikkeeseen liittyy erilaisia kysymyksiä, muun muassa maiden sisäiset ja niiden väliset epätasaiset kehitystasot, naisten vallitseva määrä avioliittoon perustuvassa muuttoliikkeessä, taloudellinen ja sosiaalinen liikkuvuus, järjestetyt avioliitot ja internetistä ja postitse tilattujen morsiamien määrän kasvaminen, maahanmuuttopolitiikka, kotoutuminen ja identiteetti ja uusien kansalaisten ilmaantuminen siirtolaisia vastaanottaviin maihin. Avioliiton perusteella muuttaneilla naispuolisilla muuttajilla on suuri riski joutua alttiiksi sukupuolistuneen väkivallan erityisille muodoille (psykologinen tai fyysinen perheväkivalta, pakkoavioliitto, hyväksikäyttö kotitaloustyössä jne.) ja heillä voi olla rajallinen pääsy suoja- ja tukipalveluihin.