Description

migrace v rámci určité země nebo do zahraničí z důvodu sňatku

Additional notes and information

Migrace za účelem sňatku je z důvodu globalizace, zvýšené mobility a velkého počtu osob migrujících za prací v hostitelských společnostech stále častějším jevem. Migrace z rodinných důvodů zahrnuje migraci za účelem sňatku ve druhé a následujících generacích, jejichž příslušníci si do hostitelské země přivádějí partnery ze svých zemí původu, dále mezinárodní sňatky občanů různých zemí, k nimž dochází v důsledku cestovního ruchu, vzdělávacích, obchodních a pracovních činností, a přesuny celých rodin. Tato podoba migrace s sebou nese různé druhy problémů, počínaje nestejným stupněm rozvoje v rámci jednotlivých zemí či ve srovnání s jinými zeměmi, přes převahu žen mezi osobami migrujícími za účelem sňatku, hospodářskou a společenskou mobilitu, sjednané sňatky a vzrůstající počet nevěst nalezených přes internet či na objednávku, imigrační politiku, otázky integrace a identity, až po začleňování nových občanů v zemích, jež migranty přijímají. Ženy migrující za účelem sňatku jsou vystaveny vysokému riziku, že budou předmětem specifických forem genderového násilí (psychického nebo fyzického domácího násilí, nucených sňatků, vykořisťování v oblasti domácích prací atd.) a mohou mít omezený přístup k ochraně a službám podpory.