Description

migratie van personen tussen landen of over grenzen als gevolg van een huwelijk

Additional notes and information

Tendens die zich heeft veralgemeniseerd met de globalisering, toegenomen mobiliteit en grote aantallen arbeidsmigranten in ontvangende samenlevingen. Familiegerelateerde migratie omvat huwelijksmigratie van tweede en volgende generaties die partners uit hun land van herkomst naar het ontvangende land brengen, internationale huwelijken van burgers en niet-burgers die het gevolg zijn van activiteiten op het gebied van toerisme, onderwijs, bedrijfsleven en beroepsmatige activiteiten, en tot slot de verhuizing van hele families movement of entire families. Er zitten verschillende problematische aspecten aan deze vorm van migratie, variërend van ongelijke niveaus van ontwikkeling binnen en tussen landen; het grote aantal vrouwelijke huwelijksmigranten; economische en sociale mobiliteit; gearrangeerde huwelijken en het groeiende aantal internet- en postorderbruiden; immigratiebeleid, integratie en identiteit; en de opkomst van nieuwe burgers in migrantenontvangende landen. Vrouwelijke huwelijksmigranten lopen een groot risico slachtoffer te worden van specifieke vormen van gendergeweld (psychisch of fysiek huiselijk geweld, gedwongen huwelijk, uitbuiting in het huishouden, enz.), en hebben vaak beperkt toegang tot beschermings- en ondersteunende diensten.