Description

szybki środek prawny służący ochronie osób zagrożonych wszelkimi formami przemocy przez zakazywanie, ograniczanie lub nakazywanie sprawcy określonego zachowania

Additional notes and information

Szeroki wybór środków, jakie obejmują takie nakazy oznacza, że istnieją one pod różnymi nazwami, takimi jak zakaz zbliżania się, nakaz izolacji, nakaz eksmisji, nakaz ochrony lub nakaz sądowy. Sprawca odmawiający zastosowania się do nakazu podlega odpowiedzialności karnej lub cywilnej, w zależności od konkretnej sprawy i kontekstu prawnego w kraju.