Description

rimedju legali rapidu biex il-persuni li jkunu f’riskju ta’ xi forma ta’ vjolenza jiġu protetti billi tiġi pprojbita, ristretta jew preskritta ċerta' mġiba mill-awtur

Additional notes and information

Il-firxa wiesgħa ta’ miżuri koperti minn ordnijiet bħal dawn tfisser li jeżistu taħt diversi ismijiet, bħal ordni ta’ trażżin, ordni ta’ projbizzjoni, ordni ta’ evizzjoni, ordni ta’ protezzjoni jew inġunzjoni. Trasgressur li jirrifjuta li jikkonforma mal-ordni jaffaċċja pieni kriminali jew ċivili, skont il-każ speċifiku u l-kuntest legali fil-pajjiż.