Description

hurtigt retsmiddel til beskyttelse af personer, som er i fare for at blive udsat for enhver form for vold ved at forbyde, begrænse eller foreskrive en vis adfærd hos gerningsmanden

Additional notes and information

Den brede vifte af foranstaltninger, der er omfattet af sådanne ordrer, betyder, at de eksisterer under forskellige navne, såsom ordre om tilhold, opholdsforbud, udvisning, beskyttelsesordre eller påbud. En lovovertræder, der nægter at overholde ordren, står over for strafferetlige eller civilretlige sanktioner afhængig af det konkrete tilfælde og den juridiske kontekst i landet.