Description

У контексту инцидената родно заснованог насиља, налог за заштиту представља брзи правни лек за заштиту особа у ризику од било ког облика насиља забраном, ограничавањем или прописивањем одређеног понашања од стране починиоца.

Additional notes and information

Широк спектар мера обухваћених таквим наредбама значи да оне постоје под различитим називима, као што су забрана приласка, налог о изузимању, налог за избацивање, налог за заштиту. Преступник који одбије да се повинује налогу суочава се са кривичним или грађанским казнама, у зависности од конкретног случаја и правног контекста у земљи.