Description

măsură juridică rapidă, de protejare a persoanelor expuse la orice formă de risc de violență prin interzicerea, restrângerea sau prescrierea unui anumit comportament pentru făptuitor

Additional notes and information

Aceste acte juridice acoperă o mare varietate de măsuri, ceea ce înseamnă că ele există sub diferite denumiri, ca de exemplu ordin de restricție, barring order, ordin de evacuare, ordin de protecție sau judecătoresc. Făptuitorul care refuză să se conformeze acestor dispoţiţii judecătoreşti primește sancțiuni penale sau civile, în funcție de cazul specific și de contextul juridic al țării.