Description

snabb rättslig åtgärd för att skydda personer som riskerar att drabbas av någon form av våld genom att förbjuda, begränsa eller föreskriva vissa beteenden hos förövaren

Additional notes and information

Det stora urvalet åtgärder som omfattas av sådana beslut innebär att de förekommer under olika namn, såsom besöksförbud, avhysningsbeslut, skyddsorder eller förbudsföreläggande.
En lagöverträdare som vägrar att uppfylla beslutet ställs inför straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder, beroende på det specifika fallet och det rättsliga sammanhanget i landet.