Description

У контексту инцидената родно заснованог насиља, налог за заштиту представља брзи правни лијек за заштиту особа у ризику од било којег облика насиља забраном, ограничавањем или прописивањем одређеног понашања починиоцу. Широк спектар мјера обухваћених таквим наредбама значи да оне постоје под различитим називима, као што су забрана приласка, налог о изузимању, налог за избацивање, налог за заштиту.

Additional notes and information

Преступник који одбије да се повинује налогу суочава се са кривичним или грађанским казнама, у зависности од конкретног случаја и правног контекста у земљи.