Description

hitro pravno sredstvo za zaščito oseb, ki jim grozi kakršno koli nasilje, s prepovedjo, omejitvijo ali predpisovanjem določenega vedenja storilca

Additional notes and information

Širok nabor ukrepov, ki jih vključujejo take odredbe, pomeni, da imajo različna poimenovanja, kot so odredba o prepovedi približevanja, omejitveni ukrep, sklep o izselitvi, odredba o zaščiti ali sodna prepoved.
Za storilca kaznivega dejanja, ki zavrača upoštevanje odredbe, so predpisane kazni za kaznivo dejanje oziroma civilne kazni, odvisno od konkretnega primera in pravnega okvira v državi.