Description

Средство за бърза правна защита на лица в риск от всякаква форма на насилие посредством забрана, ограничаване или предвиждане на определено поведение от извършителя.

Additional notes and information

Широкият набор от мерки, които тези заповеди обхващат, обяснява това, че те съществуват под различни имена, например мярка за задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие, забранителна заповед, заповед за изгонване, заповед за защита или запрещение. Извършителят, който откаже да спази заповедта, подлежи на наказателни или гражданскоправни санкции, в зависимост от специфичния случаи и правния контекст в държавата.