Description

ātrs tiesiskās aizsardzības līdzeklis, lai personas, kurām draud jebkāda veida vardarbība, aizsargātu, aizliedzot, ierobežojot vai nosakot konkrētu vainīgā uzvedību

Additional notes and information

Šādu rīkojumu aptvertais plašais pasākumu klāsts nozīmē, ka tie pastāv ar dažādiem nosaukumiem, piemēram ierobežojošs rīkojums, rīkojums par tuvošanās aizliegumu, izraidīšanas rīkojums, aizsardzības rīkojums vai priekšraksts. Likumpārkāpējam, kas neievēro rīkojumu, draud kriminālsods vai civilsods atkarībā no konkrētā gadījuma un juridiskā konteksta valstī.