Description

raksturo dažādas nestandarta, netipiska, alternatīvā darba/nodarbinātības formas.