Description

genderově specifické služby pro ochranu a zlepšení postavení žen přeživších intimní partnerské násilí a jejich děti a ušitá na míru jejich specifickým a okamžitým i dlouhodobým potřebám. Tyto služby jsou poskytovány specializovaným personálem s hlubokou znalostí genderově podmíněného násilí. Typy poskytovaných služeb zahrnují: krizová informační linka pomoci, azylový dům, krátkodobé a dlouhodobé psychologické poradenství, právní poradenství, advokační a informační služby a služby pro děti.