Description

Špecializované služby pre ženy vytvorené s cieľom chrániť a podporovať ženy, ktoré zažili násilie a ich detí a vychádzajúce z okamžitých a dlhodobých potrieb týchto žien. Služby sú poskytované odborným personálom s dôslednou znalosťou problematiky násilia na ženách a môžu zahŕňať: krízovú linku a poskytovanie informácií, núdzové a bezpečné bývanie, krátko a dlhodobé psychologické poradenstvo, právnu pomoc, podporu pri obhajobe práv a služby pre deti.